Od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r. wnioski o wsparcie z programu Czyste Powietrze przyjmują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz  gminy, właściwe ze względu na położenie nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie.

9 kroków do zdrowszego i bezpieczniejszego życia!

 1. Zbierz niezbędne informacje.

  Zapoznaj się z najważniejszymi dokumentami dotyczącymi programu Czyste Powietrze i zasad naboru wniosków o dofinansowanie. Są to:

  • Program priorytetowy
  • Formularz wniosku wraz załącznikami
  • Instrukcja wypełnienia wniosku
  • Regulamin naboru wniosków
  • Wzory umów dotacji i pożyczki
  • Zestawienie rzeczowo-finansowe
  • Wniosek o płatność
 2. Określ potrzeby swojego budynku.

  Przed rozpoczęciem inwestycji musisz określić aktualny stan budynku pod kątem jego potrzeb. Te informacje powinny zostać zawarte w audycie energetycznym lub w uproszczonej analizie energetycznej we wniosku o dofinansowanie. Upewnij się, że wszystkie informacje dotyczące domu (np. powierzchnia ścian i okien) są prawidłowe. 

 3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie.

  Wypełniając wniosek, uwzględniaj wymagania opublikowane na stronie internetowej Twojego regionalnego WFOŚiGW. Pamiętaj o skompletowaniu potrzebnych dokumentów, w tym o dołączeniu dokumentów potwierdzających dochód.

 4. Podpisz umowę o dofinansowanie.

  Po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku otrzymasz umowę o dofinansowanie, którą zawrzesz z WFOŚiGW.

 5. Złóż wniosek o przekazanie płatności.

  Ten dokument jest potrzebny do wypłaty kwoty Twojego dofinansowania. Kwoty określone umową mogą zostać wypłacone w kilku etapach po zakończeniu poszczególnych prac. Jeśli pojawią się zmiany w realizacji inwestycji wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.

 6. Zakończenie przedsięwzięcia.

  Wizytacji końcowej podlegać będą wszystkie przedsięwzięcia realizowane siłami własnymi i nie mniej niż 15 % losowo wybranych, zakończonych przedsięwzięć. Wizyta przedstawiciela ma na celu potwierdzenie realizacji inwestycji. Dodatkowo w ciągu 3 lat możliwa jest jej kontrola.

 7. Przeprowadź rozliczenie przedsięwzięcia.

  Nastąpi ono po pozytywnej weryfikacji dokonanej przez WFOŚiGW.

 8. Pamiętaj o kluczowych terminach.

  Pamiętaj, że program trwa do 2029 roku. Przedsięwzięcie możesz zrealizować w ciągu 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie później niż do 30 czerwca 2029 roku. Wszystkie informacje o terminach znajdziesz w wymienionych wyżej dokumentach.

 9. Zachęcaj innych!

  Zostań ambasadorem Czystego Powietrza!