Od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r. wnioski o wsparcie z programu Czyste Powietrze przyjmują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwe ze względu na położenie nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie.

10 kroków do zdrowszego i bezpieczniejszego życia!

 1. Zbierz niezbędne informacje.

  Zapoznaj się z najważniejszymi dokumentami dotyczącymi programu Czyste Powietrze i zasad naboru wniosków o dofinansowanie. Są to:

  • Program priorytetowy.
  • Formularz wniosku wraz załącznikami,
  • Instrukcja wypełnienia wniosku,
  • Regulamin naboru wniosków.
  • Wzory umów dotacji i pożyczki.
  • Zestawienie rzeczowo-finansowe.
  • Wniosek o płatność.
 2. Określ potrzeby swojego budynku.

  Przed rozpoczęciem inwestycji musisz określić aktualny stan budynku pod kątem jego potrzeb. Te informacje powinny być zawarte w audycie energetycznym lub w uproszczonej analizie energetycznej, którą zweryfikuje przedstawiciel WFOŚiGW.

 3. Wypełnij wniosek o dofinansowanie i wyślij go.

  Wypełniając wniosek, uwzględniaj wymagania opublikowane na stronie internetowej Twojego regionalnego WFOŚiGW. Pamiętaj o skompletowaniu potrzebnych dokumentów.

 4. Spotkaj się z przedstawicielem WFOŚiGW (wizytacja).

  Przedstawiciel odwiedzi Cię po złożeniu wniosku, aby zweryfikować czy stan Twojego budynku jest zgodny z informacjami, które podałeś w swojej aplikacji.

 5. Podpisz umowę o dofinansowanie.

  Po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku otrzymasz umowę o dofinansowanie, którą zawrzesz z WFOŚiGW.

 6. Złóż wniosek o przekazanie płatności.

  Ten dokument jest potrzebny do wypłaty kwoty Twojego dofinansowania. Kwoty określone umową mogą być wypłacone w kilku etapach po zakończeniu poszczególnych prac. W razie jakichkolwiek zmian w realizacji inwestycji złóż wniosek o korektę w umowie.

 7. Spotkaj się z przedstawicielem WFOŚiGW po zakończeniu przedsięwzięcia.

  Wizyta przedstawiciela ma na celu potwierdzenie realizacji inwestycji. Dodatkowo w ciągu 3 lat możliwa jest jej kontrola.

 8. Przeprowadź rozliczenie przedsięwzięcia.

  Nastąpi ono po pozytywnej weryfikacji dokonanej przez przedstawiciela WFOŚiGW.

 9. Pamiętaj o kluczowych terminach.

  Pamiętaj, że program trwa do 2029 roku. Przedsięwzięcie możesz zrealizować w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, ale nie później niż do 30 czerwca 2029 roku. Wszystkie informacje o terminach znajdziesz w wymienionych wyżej dokumentach.

 10. Zachęcaj innych!

  Zostań ambasadorem Czystego Powietrza!