Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu ograniczenia lub wyeliminowania emisji do atmosfery pyłów i innych szkodliwych substancji przed domy jednorodzinne.

Program obejmuje dwa podstawowe sposoby realizacji tego celu:

 • Wymiana starych pieców i kotłów domowych na paliwo stałe.
 • Termomodernizacja budynków jednorodzinnych.

Dla kogo?

Program adresowany jest do:

 • osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych,
 • osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Dofinansowanie

Beneficjenci programu Czyste Powietrze mogą starać się o dofinansowanie w następujących formach:

 • Dotacji
 • Pożyczki
 • Dotacji i pożyczki

Co obejmuje dofinansowanie?

W ramach programu Czyste Powietrze można uzyskać dofinansowanie na sześć rodzajów inwestycji:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe);
 • zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu CZP;
 • docieplenie przegród budynku;
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Program w liczbach

Całkowita pula programu to kwota 103 miliardy złotych.
Kwota dofinansowania w formie dotacji to 63,3 miliarda złotych, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 miliarda złotych.
Kwoty dofinansowania w formie dotacji będą się wahać od 30 do 90 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wysokość dopłat jest zależna od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.
Według wstępnych szacunków programem termomodernizacji zostanie objętych ponad 3 miliony domów jednorodzinnych.