Weź dofinansowanie na wymianę pieca i prace termomodernizacyjne!

Od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r. wnioski o wsparcie z programu Czyste Powietrze przyjmują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwe ze względu na położenie nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie.

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.
Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki.

Warunki dofinansowania

  • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł
  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł
  • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie
  • Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat
  • Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia
    • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
  • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie
    • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym

Wysokość dofinansowania

Grupa Kwota miesięcznego dochodu / osoba [zł] Dotacja (procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego) Uzupełnienie do wartości dotacji Pozostałe koszty kwalifikowane
1 2 3 4 5
I do 600 do 90% do 10% do 100%
II 601 – 800 do 80% do 20% do 100%
III 801 – 1000 do 70% do 30% do 100%
IV 1001 – 1200 do 60% do 40% do 100%
V 1201 – 1400 do 50% do 50% do 100%
VI 1401 – 1600 do 40% do 60% do 100%
VII powyżej 1600 do 30% do 70% do 100%

Warunek podstawowy, by wziąć dofinansowanie lub pożyczkę.

Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.
Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Kliknij, aby zobaczyć, jak wziąć udział w programie.

Weź dofinansowanie

Zarejestruj się w Portalu Beneficjenta swojego województwa, złóż wniosek i  bądź na bieżąco informacjami na temat udziału w programie Czyste Powietrze.