Idea kampanii

Kampanie społeczne wymyślono po to, by trwale zmieniać myślenie społeczeństwa o jakiejś ważkiej, choć zazwyczaj nieuświadomionej kwestii. Ich działanie można porównać do kamyka, który wywołuje lawinę. W kontekście kampanii społecznych, lawina ta zawsze będzie miała pozytywny wydźwięk. Najważniejsze jest zrozumienie, że każdy pojedynczy wybór ma znaczenie, ponieważ pomaga wspólnymi siłami osiągnąć na trwałe zmianę służącą wszystkim.

Kampania społeczna na rzecz czystego powietrza przedstawia przyczyny zjawiska smogu i proponuje konkretne działania, które pomogą zahamować, a docelowo zlikwidować problem. Jednym z głównych celów jest wzrost powszechnej wiedzy o znaczeniu jakości powietrza, jakim oddychamy. Smog oddziałuje na ludzi, zwierzęta, rośliny, ale też – o czym nie wszyscy wiedzą – budynki czy inne nieożywione elementy krajobrazu. Ponieważ główną przyczyną zanieczyszczeń powietrza jest niska emisja, czyli toksyny dostające się do atmosfery wraz z dymem z kominów, niezbędna jest wymiana pieców starej generacji oraz termomodernizacja budynków. Działania te – promowane w kampanii i priorytetowe dla rządowego programu „Czyste Powietrze” – umożliwią nam przejście na bardziej ekologiczne paliwa (nowe piece), a także zagwarantują obniżenie kosztów eksploatacji (izolacja budynków).
Wartością dodaną kampanii jest przekonanie adresatów o ważności ich indywidualnych poczynań, które – co ważne – zostaną wsparte odgórnie. Dzięki udziałowi w programie działania proekologiczne nie będą kosztowne.

Na co zwraca uwagę kampania „Czyste Powietrze”?

 • Przekonuje, że poszczególne wybory (np. rodzaju ogrzewania), codzienne indywidualne zachowania i nawyki warunkują stan jakości powietrza. Powietrza, od którego zależy nasze zdrowie i stan środowiska.
 • Uświadamia faktyczną (potwierdzoną badaniami) przyczynę złej jakości powietrza w Polsce. Niska emisja, czyli spaliny z domowych kominów, to główna przyczyna smogu. Możemy jej przeciwdziałać. Należy na początek wymienić piec starej generacji na urządzenie nowszej technologii, a budynek ocieplić. Nie bez znaczenia jest rodzaj opału – najgorsze w skutkach dla zdrowia i środowiska są śmieci.
 • Przełamuje barierę finansową.
  Wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” pozwala na wymianę pieców i termomodernizację budynków bez względu na sytuację finansową rodziny. Dzięki temu można zmniejszyć koszty eksploatacji pieców. Odpowiednia izolacja budynku pozwala na duże oszczędności.
 • Zapoznaje z warunkami rządowego programu.
  Kampania przybliża zasady przyznawania środków pieniężnych i ich wysokość, określa grupę adresatów programu, a także niezbędną dokumentację.
 • Propaguje świadomość i aktywność ekologiczną.
  Biorąc pod uwagę, że zachowania szkodzące środowisku często wynikają z niewiedzy i poczucia zbiorowej bezkarności, kampania zwraca się do maksymalnie szerokiego grona odbiorców i podkreśla ich sprawczość. Sugeruje też społeczną adorację postaw proekologicznych.

Czyste powietrze jest dobrem dostępnym nam wszystkim – każdy z nas może zadbać o poprawę jego jakości.